Disclaimer

 

ACTUELE EN CORRECTIE INFORMATIE
De gemeente Schouwen-Duiveland streeft naar actuele en correcte informatie op deze website. Ondanks dit streven kan het voorkomen dat de informatie bij het samenstellen of na verloop van tijd incorrect en/of incompleet is. U kunt dan ook géén rechten ontlenen aan de informatie op onze website. De gemeente Schouwen-Duiveland aanvaardt in geen enkel geval aansprakelijkheid voor schade als gevolg van gebruik van de informatie op deze website. 
Komt u iets tegen dat niet correct of verouderd is? We stellen het op prijs als u ons dat laat weten door het indienen van het Feedbackformulier.

 

PRIVACY
Lees hier onze privacyverklaring.

 

E-MAIL PROTOCOL
Bereikbaarheid
Berichten verzonden via het zaaksysteem en de algemene e-mailadressen van de gemeente (gemeente@schouwen-duiveland.nl en digitaal@schouwen-duiveland.nl) behandelen wij als poststuk.

E-mail gericht aan persoonlijke gemeente e-mailadressen van bestuurders of medewerkers van de gemeente (bv. @schouwen-duiveland.nl) worden niet als officieel poststuk behandeld. De reden daarvoor is dat dan niet is voorzien in procedurele waarborging dat uw verzoek of aanvraag tijdig en op de juiste wijze wordt behandeld.

Afhandeling
Bij de afhandeling van e-mail wordt onderscheid gemaakt naar eenvoudige en complexe vragen. Eenvoudige vragen hebben betrekking op bekende feiten of procedures, zoals openingstijden, parkeerregels, vergunningprocedures, etc. Dit soort vragen dient binnen twee dagen te worden afgehandeld.

Complexe vragen of verzoeken kunnen meer tijd in beslag nemen. U ontvangt binnen de wettelijke termijn of binnen een redelijke termijn een antwoord. Die redelijke termijn is ten hoogste 8 weken. In sommige gevallen kan de afhandeling meer tijd vergen. In dit geval krijgt u een ontvangstbevestiging met een nieuwe termijn waarbinnen wij uw vraag beantwoorden.

Archivering
E-mail aan de algemene e-mailadressen van de gemeente wordt op een goede en veilige manier gearchiveerd, volgens dezelfde regels die gelden voor brieven.

 

COOKIES
Op deze websites worden alleen cookies gebruikt voor statistieken. Voor deze analytische cookies is geen toestemming nodig van de bezoeker van de website. Voor meer informatie over het gebruik van cookies verwijzen we naar de informatie over cookies op de website van Rijksoverheid.

 

LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN
Op veel plaatsen maken we verwijzingen naar externe websites. De gemeente Schouwen-Duiveland is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites en ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van een bezoek aan deze internetsites.

 

ANALYTICS
Deze website maakt gebruik van Google Analytics en SiteImprove, dit zijn webanalyse-services. Het doel van deze dienst is dat de gemeente Schouwen-Duiveland een beeld krijgt van de bezoekersstromen en paginaweergaven. Aan de hand van deze informatie kunnen wij delen van de website beter aanpassen aan de wensen van onze bezoekers.

 

COPYRIGHT 
Alle materialen die getoond worden op deze website (waaronder teksten, foto’s, illustraties, lay-out, buttons enzovoorts) zijn van de gemeente Schouwen-Duiveland. Het materiaal mag alleen gebruikt en geprint worden voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Voor informatie over het gebruik van het materiaal, kunt u contact opnemen met de cluster Communicatie van de gemeente Schouwen-Duiveland.